!!

!!
DANH SÁCH TRUYỆN ĐAM MỸ

Phá thiên tà tôn

Lạc thảo vi khấu

Vô hạn trọng sinh

Tà ngôn linh sư

Trọng sinh học bá chi lộ

Trọng sinh đệ nhất quyền thần

Thiên sư [ đề cử ]

Thề không tranh sủng [ đề cử ]

Từ "thân" bắt đầu

Ta đem ngoại quải sửa được rồi

Toàn chức ngược tra nhật thường

Mỗi ngày đều có người gọi ta nam thần

Tiểu kiều nhập nông môn

Hôn khế 

Tinh tế luyến ái nhật kí

Trọng sinh chi cường thế trở về

Dưỡng tử nhật thường

Hôn quân bồi dưỡng hệ thống

[Đam mỹ] Thế giới của ta là một cuốn sách

[Đam mỹ] Bổn vương biết sai rồi

[Đam mỹ] Đế quốc cuối cùng thiếu tướng

[Đam mỹ] Kinh mã chi hoa

[Đam mỹ] Đạo quân tâm

[Đam mỹ] Chính là rối rắm ngươi cắn ta a

[Đam mỹ BDSM] Trầm luân

[Đam mỹ] Tình khiên vĩnh thế

[Đam mỹ] Đông Phương giáo chủ làm ảnh đế

[Đam mỹ] Mạt thế trọng sinh chi đạo trưởng khó làm

[Đam mỹ] Tinh tế đệ nhất trà diệp đản

[Đam mỹ] Tư thế xuyên đến dị thế của ta không đúng

[Đam mỹ] Đại phó bất dung dịch - Thanh Mỗi

[Đam mỹ] [ Tây huyễn ] Chung cực vai ác

[Đam mỹ] Miện đồ

[Đam mỹ] Có ta ở đây, xem ai dám muốn ngươi!

[Đam mỹ thịt] Bán lộ phu thê chi dưỡng tử thành thê

[Đam mỹ] Trọng sinh tương lai chi vương kỳ lân

[Đam mỹ] Đế quốc tối ân ái phu phu

[Đam mỹ] [ Hồng hoang ] Thiên đạo

[Đam mỹ] Cường thế công phòng - Tiêu Đường Đông Qua

[Đam mỹ] Hoàng Thượng đừng xúc động

0 comments:

.