!!

!!
Sunday, April 10, 2016

8:59:00 AM

Tú tài biến địa chủ

秀才变地主
Tác giả: Quỷ Ốc ( 鬼屋 )

Tấn Giang VIP2016. 04. 06 kết thúc

Một xuyên tới liền phân gia, mơ mơ màng màng sủy một vạn lượng ngân phiếu đi ra hầu phủ đại môn.

May mắn nguyên chủ còn tính tranh đua, khảo cái tú tài, làm hắn không cần nộp thuế, cũng không cần phục lao dịch.

Tuy rằng nguyên chủ là cái tú tài, nhưng bất đắc dĩ hắn đối cổ văn thật sự không có hứng thú, làm quan khẳng định là không được, vậy làm khoái hoạt tiểu địa chủ đi!

Nhưng là địa phương chủ tú tài gặp gỡ binh, ai có thể nói được thanh?

Biên tập đánh giá tác giả hành văn nhẵn nhụi tự nhiên, đem nguyên chủ từ tú tài trở thành một cái vô ưu vô lự tiểu địa chủ phấn đấu chi lộ điểm tích viết sinh động dạt dào. Tuy rời xa hầu môn phú quý, lại cũng thoát ly phức tạp đấu tranh. Tiếp theo văn trung đối với cổ đại hằng ngày chi tiết miêu tả phi thường đúng chỗ, thông thiên tràn ngập phong cách cổ xưa sinh hoạt hơi thở, lệnh độc giả giống như đặt mình trong trong đó.

**************
Xem trên:


0 comments:

.