!!

!!
Saturday, April 23, 2016

8:18:00 AM

Phu vinh thê quý

夫荣妻贵
Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca ( 清越流歌 )

Tấn Giang kim bài đề cử VIP2016. 4. 13 kết thúc
Tổng bình luận sách số: 2430 trước mặt bị cất chứa số: 7718

Văn án:

Giản gia cô nương không lo gả, bên cạnh đường tỷ đường muội mỗi người nói định như ý việc hôn nhân, tứ cô nương Giản Lạc Dao lại tại bị từ hôn trên đường càng chạy càng xa, trở thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười.

Lúc đó ai cũng lường trước không đến, trong kinh thành nổi danh gả không ra cô nương, lại vô thanh vô tức thông đồng tôn quý hoàng tử, một sớm bay lên phượng chi đầu, nhân sinh từ đây nghiêng trời lệch đất.

Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không thiên chi kiêu tử yêu sâu sắc

Vai chính: Giản Lạc Dao

**************
Xem trên:

0 comments:

.