!!

!!
Sunday, April 10, 2016

2:54:00 AM

Khí phu tự tiêu dao

弃夫自逍遥
Tác giả: Mộng Huyễn Chi Ca ( 梦幻之歌 )

Liên thành tam tinh VIP kết thúc

Tô Vân Hàn trước nay đều không có nghĩ tới, "Trượng phu" mặt đều còn không có gặp qua, hắn đã trở thành một cái bị "Vứt bỏ" "Ca nhi" .

Bỏ phu khó làm, chỉ có vừa chết?

Hắn cảm thấy chính mình "Đời trước" chết thật đúng là không đáng giá, bất quá đó là "Hắn" lựa chọn, hắn khả không giống với.

Tưởng hắn 21 thế kỷ sinh viên, chẳng lẽ còn muốn "Lão công" mới có thể sinh tồn, này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao?

Củi gạo mắm muối tương dấm trà, khoái hoạt sinh hoạt tự tiêu dao, còn sợ "Bỏ phu" không ai muốn? !

************
Xem trên:

0 comments:

.