!!

!!
Thursday, April 14, 2016

1:30:00 AM

Đỉnh thực chi gia

(Gia tộc xa hoa)
鼎食之家
Tác giả: Nhạc Thục

Văn án

Một cái cuộc sống xa hoa nhà cổ đại quý nữ, sinh hoạt như thế thoải mái, vốn định không tiền đồ an nhàn đến lão.

Chính là, đối mặt chung quanh cao nhan giá trị, cao theo đuổi cả trai lẫn gái, bị nghiêm trọng ghét bỏ không nói, còn trêu chọc oan gia nhớ thương!

Này tư vị quá không dễ chịu!

Tạ Diệu Dung quyết định, nỗ lực học tập các loại cổ đại sinh tồn kỹ năng, làm chính mình trở nên bá khí trắc lậu một ít.

Vả mặt các loại tra tra, thu phục phúc hắc oan gia, chế tạo cổ đại hạnh phúc sinh hoạt.

Xem văn phải biết:

1, tước quyền lực Ngụy Tấn, phi lịch sử.

2, xin miễn khảo chứng, xin miễn chụp gạch.

*************
Xem trên:


0 comments:

.