!!

!!
Sunday, April 10, 2016

11:50:00 PM

Ân có trọng báo

[ 重生 ] 恩有重报 
[ Trọng sinh ] Ân hữu trọng báo 
Tác giả: Quyết Tuyệt

Hàn Trọng Viễn cả đời thoải mái phập phồng, không nghĩ tới tại ôm Mạnh Ân chết đi lúc sau, thế nhưng còn có thể có trọng tới một lần cơ hội, lần này, hắn có thù oán báo thù, có ân báo ân!

Mạnh Ân thật cẩn thận mà sinh hoạt, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn yêu thầm Hàn Trọng Viễn, thế nhưng sẽ đột nhiên bắt đầu quan tâm hắn yêu quý hắn, còn nói muốn cùng hắn quá cả đời. . .

Hàn Trọng Viễn công, Mạnh Ân thụ. Công có điểm xà tinh bệnh.

Trọng sinh, hào môn thế gia, yêu sâu sắc, báo thù rửa hận


**************
Xem trên:0 comments:

.