!!

!!

ngôn tình đam mỹ

ngôn tình đam mỹ
Saturday, April 23, 2016
Công chúa tại thượng - Mã Hiểu Dạng

10:14:00 AM
2

Công chúa tại thượng 公主在上 Tác giả: Mã Hiểu Dạng ( 马晓样 ) Tấn Giang kim bài VIP2016-04-13 kết thúc Văn án Âu Dương Dạ bị n...

Đọc tiếp »
Hầu môn có hỉ - Nhất Lịch Sa

9:19:00 AM
1

Hầu môn có hỉ 侯门有喜 Hầu môn hữu hỉ Tác giả: Nhất Lịch Sa ( 一砾沙 ) Tấn Giang kim bài đề cử VIP2016-04-18 kết thúc Văn án Hạ ...

Đọc tiếp »
Tướng quân gia tiểu kiều nương - Nữ Vương Bất Tại Gia

9:05:00 AM

Tướng quân gia tiểu kiều nương 将军家的小娇娘 Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia Tấn Giang kim bài đề cử siêu cao nhân khí VIP2016-04-01 kết...

Đọc tiếp »
Thịnh sủng như ý - Phi Dực

8:55:00 AM
1

Thịnh sủng như ý 盛宠如意 Tác giả: Phi Dực ( 飞翼 ) Tấn Giang kim bài VIP2016. 04. 14 kết thúc Trước mặt bị cất chứa số: 11213 văn c...

Đọc tiếp »
Thursday, April 14, 2016
Thịnh sủng chi danh môn y nữ - Loạn Liên

12:43:00 AM

Thịnh sủng chi danh môn y nữ 盛宠之名门医女 Tác giả: Loạn Liên Nội dung giới thiệu: 【 nữ cường nam càng cường, một chọi một, cường sủng...

Đọc tiếp »
Trung khuyển bị bệnh chó dại rồi - Chung Hiểu Sinh

12:23:00 AM

Trung khuyển bị bệnh chó dại rồi 忠犬得了狂犬病 Trung khuyển đắc liễu cuồng khuyển bệnh  Tác giả: Chung Hiểu Sinh Văn án Thiên ...

Đọc tiếp »
Luận như thế nào chăn nuôi ngươi đại miêu - SJ Giảo Nhi

12:07:00 AM

Luận như thế nào chăn nuôi ngươi đại miêu 论如何饲养你的大喵 Luận như hà tự dưỡng nhĩ đích đại miêu Tác giả: SJ Giảo Nhi Luận vị hôn phu ...

Đọc tiếp »
Wednesday, April 13, 2016
Bị song tu đạo lữ trừu đi hồn phách như thế nào phá

11:51:00 PM

Bị song tu đạo lữ trừu đi hồn phách như thế nào phá  被双修道侣抽走魂魄怎么破 Bị song tu đạo lữ trừu tẩu hồn phách chẩm yêu phá Tác giả: Nguyệt...

Đọc tiếp »
Sunday, April 10, 2016
Ân hữu trọng báo - Quyết Tuyệt

11:50:00 PM

Ân có trọng báo [ 重生 ] 恩有重报  [ Trọng sinh ] Ân hữu trọng báo  Tác giả: Quyết Tuyệt Hàn Trọng Viễn cả đời thoải mái phập phồng, k...

Đọc tiếp »
[Xuyên nhanh] Nhân sinh doanh gia - Sanh Tiêu Thích Thích

7:41:00 AM

[Xuyên nhanh] Nhân sinh người thắng [ 快穿 ] 人生赢家 [ khoái xuyên ] nhân sinh doanh gia  Tác giả: Sanh Tiêu Thích Thích Tấn Giang V...

Đọc tiếp »
[Xuyên nhanh] Tra công đi đâu hết rồi - Lão Bích

5:02:00 AM

[Xuyên nhanh] Tra công đi đâu hết rồi [ 快穿 ] 渣攻都去哪了 [ Khoái xuyên ] Tra công đô khứ na liễu  Tác giả: Lão Bích Tấn Giang VIP2016...

Đọc tiếp »
Ma đạo tổ sư + Hình minh họa + PN xôi thịt - Mặc Hương Đồng Xú

4:48:00 AM

Ma đạo tổ sư  魔道祖师 [ 重生 ] Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú ( 墨香铜臭 ) Tình hình: Phiên ngoại còn tiếp Văn án Kiếp trước...

Đọc tiếp »
Khí phu tự tiêu dao - Mộng Huyễn Chi Ca

2:54:00 AM

Khí phu tự tiêu dao 弃夫自逍遥 Tác giả: Mộng Huyễn Chi Ca ( 梦幻之歌 ) Liên thành tam tinh VIP kết thúc Tô Vân Hàn trước nay đều không...

Đọc tiếp »
[Xuyên nhanh] Việc không liên quan đến mình, lại bị dây vào

2:43:00 AM

[Xuyên nhanh] Việc không liên quan đến mình, lại bị dây vào [ 快穿 ] 事不关己, 硬被挂起 [ Khoái xuyên ] Sự bất quan kỷ, ngạnh bị quải khởi  T...

Đọc tiếp »

.