!!

!!
Sunday, March 6, 2016

5:00:00 AM
1

Vương gia cùng đứa ở ba ba 

(Vương gia hòa trường công đích ba ba 王爷和长工的啪啪 )
Tác giả: Cẩu Oa Tử

(Ha hả...)

Uông Nghĩa Thăng chỉ là cái đứa ở, về đến nhà lại bị cái xa lạ nam tử mạnh mẽ áp đảo mượn dưa chuột, nam tử kiêu ngạo như miêu, cho dù thân trung xuân dược, vẫn cứ cao cao tại thượng, rộng mở thân mình sủng hạnh hắn, mệnh lệnh hắn liếm nhất định phải liếm, mệnh lệnh hắn cắm nhất định phải cắm.

Thất thân cấp một cái đứa ở Vương gia thập phần vừa lòng Uông Nghĩa Thăng hầu hạ, "Cố mà làm" thu Uông Nghĩa Thăng làm nam sủng, ngày ngày đêm đêm hầu hạ hắn, nhưng là hắn đường đường đại Mậu Quốc Miểu Vĩ Vương sao lại có thể độc sủng một cái nam sủng? Vạn nhất cậy sủng mà kiêu làm sao bây giờ? Bổn vương muốn thu tân nam sủng phòng ngừa cẩu nô tài cậy sủng mà kiêu, ngoan ngoãn làm cẩu nô tài mặc hắn ức hiếp.

"Vương gia tưởng như thế nào kỵ ta đều được, ta nhất định sẽ làm Vương gia kỵ đến hai chân nhũn ra, bụng biến đại cũng luyến tiếc rời đi."

"Không chuẩn nói, bổn vương mệnh lệnh ngươi hầu hạ bổn vương."

"Tuân mệnh, Vương gia."

Làm đứa ở khó, một cây cự bổng Vương gia ngại không đủ, làm sao bây giờ?

Miêu Vương gia: Bổn vương trải qua nói cho các miêu, lại thành thật trung hậu uông đều có một viên yêu thích "Khi dễ" miêu tâm.

Uông đứa ở: Chuyên chú "Khi dễ" miêu Vương gia một trăm năm. Miêu Vương gia một móng vuốt chụp bay uông đứa ở thò qua tới lại tưởng loạn liếm mặt. Bổn vương thực tôn quý, không phải ngươi này cẩu nô tài tưởng lai giống có thể lai giống miêu! (ha hả...)

*****1 comments:

  1. Truyện này...he he he...H nhiều, nước nhiều...he he he :d :-)

    ReplyDelete

.