!!

!!

ngôn tình đam mỹ

ngôn tình đam mỹ
Wednesday, March 30, 2016
Kiến quốc sau không được thành tinh - Vân Thượng Thiển Chước

7:39:00 AM

Kiến quốc sau không được thành tinh 建国后不许成精 Kiến quốc hậu bất hứa thành tinh Tác giả: Vân Thượng Thiển Chước Tấn Giang kim bài ...

Đọc tiếp »
Trọng sinh chi lão mà làm tặc -  Lão Nạp Cật Tố

7:05:00 AM

Trọng sinh chi lão mà làm tặc 重生之老而为贼 Trọng sinh chi lão nhi vi tặc Tác giả: Lão Nạp Cật Tố Tấn Giang VIP2016-03-18 kết thúc ...

Đọc tiếp »
Trọng sinh cực quyền hoàng hậu - Diệp Dương Lam

6:19:00 AM

Trọng sinh cực quyền hoàng hậu  重生极权皇后 Tác giả: Diệp Dương Lam Tiêu Tương cao cất chứa VIP2016-03-27 kết thúc "Phượng hoà...

Đọc tiếp »
Quý nữ khải kỳ lục - Thủy Mộc Long

6:07:00 AM

[ Thiến Thiến công chúa ] Quý nữ sách khải huyền [ 茜茜公主 ] 贵女启示录 [ Thiến Thiến công chúa ] Quý nữ khải kỳ lục Tác giả: Thủy Mộc Long...

Đọc tiếp »
[ Khang Hi ] Võ thị Ninh phi - Thủy Tâm Thanh Mi

5:32:00 AM

[ Khang Hi ] Võ thị Ninh phi [ 康熙 ] 武氏宁妃 Tác giả: Thủy Tâm Thanh Mi Tấn Giang kim bài VIP2016-03-21 kết thúc Văn án Ninh phi...

Đọc tiếp »
Trọng sinh chi danh môn công địch - Hạ Thính Âm

4:20:00 AM

Trọng sinh chi danh môn công địch 重生之名门公敌 Tác giả: Hạ Thính Âm Tấn Giang kim bài VIP2016. 3. 23 ngày kết thúc Trọng sinh vô p...

Đọc tiếp »
Chưởng thượng minh châu - Thịnh Thế Thanh Ca

1:45:00 AM

Hòn ngọc quý trên tay 掌上明珠 Chưởng thượng minh châu Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca ( 盛世清歌 ) Tấn Giang kim bài VIP2016-03-25 kết thú...

Đọc tiếp »
[Xuyên nhanh] Pháo hôi công lược - Hoàn Nhĩ Wr

1:05:00 AM

Pháo hôi công lược 炮灰攻略  Tác giả: Hoàn Nhĩ Wr ( 莞尔wr ) Ngoài ý muốn tử vong sau Bách Hợp được đến sinh tồn cơ hội, vì bảo trì hiện...

Đọc tiếp »
Monday, March 28, 2016
Hoàng hậu vi thượng - Hòa Cửu Cửu

11:05:00 AM
1

Hoàng hậu vi thượng 皇后为上 Tác giả: Hòa Cửu Cửu ( 禾九九 ) Văn án Làm quận công phủ con vợ cả Sư Ngọc Khanh, phụ thân bất công, mẫu ...

Đọc tiếp »
Phúc đỉnh vinh quy - Huyết Dương

10:43:00 AM
1

Phúc đỉnh vinh quy 福鼎荣归 Tác giả: Huyết Dương Văn án  Mạnh Trường Khê là trăm năm khó được một ngộ vượng phu danh khí, cực phẩm ph...

Đọc tiếp »
Trong căn phòng tối xa xôi kia - Tây Tử Tự

10:17:00 AM

Trong căn phòng tối xa xôi kia 在那遥远的小黑屋 Tác giả: Tây Tử Tự ( 西子绪 ) Văn án Đệ nhất thế Trương Kinh Mặc bị Lục Quỷ Cữu phản ...

Đọc tiếp »
Tiêu dao nông gia tử - Mộng Chi Thảo

10:03:00 AM

Tiêu dao nông gia tử 逍遥农家子 Tác giả: Mộng Chi Thảo Văn án Chung Khánh Nhiên quen thuộc bên người tình hình sau, rất là vô...

Đọc tiếp »
Sunday, March 27, 2016
Những người yêu ta đều là bệnh tâm thần - Hữu Nhân Vô Phẩm

7:38:00 AM

Những người yêu ta đều là bệnh tâm thần 爱我的人都是神经病 Ái ngã đích nhân đô thị thần kinh bệnh Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm Tấn Giang VI...

Đọc tiếp »
Trọng sinh chi hiền thần nan vi - Mục Bạch

7:03:00 AM

Trọng sinh chi hiền thần khó làm 重生之贤臣难为 Trọng sinh chi hiền thần nan vi Tác giả: Mục Bạch Tấn Giang VIP2016-03-19 kết thúc V...

Đọc tiếp »
Xuyên nhanh chi chân chó nghịch tập ký - Kim Dạ Lai Thải Cúc

6:42:00 AM

Xuyên nhanh chi chân chó nghịch tập ký 快穿之狗腿逆袭记 Khoái xuyên chi cẩu thối nghịch tập ký Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc Tấn Giang n...

Đọc tiếp »
Nam nhân của ta biến thành tang thi - Phượng Phi Độc Vũ

5:47:00 AM

Nam nhân của ta biến thành tang thi  我男人变成了丧尸 Ngã nam nhân biến thành liễu tang thi Tác giả: Phượng Phi Độc Vũ Tấn Giang VIP201...

Đọc tiếp »
Cự tinh chi hào môn nam thê - Nhất Diệp Bồ Đề

5:20:00 AM

Siêu sao chi hào môn nam thê 巨星之豪门男妻 Cự tinh chi hào môn nam thê Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề Tấn Giang VIP2016-03-22 kết thúc Bá...

Đọc tiếp »
Tinh tế chi đổ thạch kỳ duyên - Lưu Vân Nhất Thán

4:57:00 AM

Tinh tế chi đổ thạch kỳ duyên  兽人 / 星际之赌石奇缘 Thú nhân / tinh tế chi đổ thạch kỳ duyên Tác giả: Lưu Vân Nhất Thán Tấn Giang VIP...

Đọc tiếp »
Công thành danh toại sau nguyên chủ trở về - Sĩ Vụ

2:48:00 AM
1

Công thành danh toại sau nguyên chủ trở về 功成名就后原主归来 Công thành danh tựu hậu nguyên chủ quy lai Tác giả: Sĩ Vụ Tấn Giang 2016-...

Đọc tiếp »
Ngân hà hậu duệ - Đạm Vi

2:01:00 AM

Ngân hà hậu duệ 银河后裔 Tác giả: Đạm Vi Tề Vũ xuyên qua đến xa xôi bốn vạn năm lúc sau. Đi vào mỹ lệ hải lan tinh, đúng là hải lan ...

Đọc tiếp »
Hoàn khố trọng sinh ký sự - Nhiên Mặc

1:50:00 AM
1

Hoàn khố trọng sinh ký sự 纨绔重生记事 Tác giả: Nhiên Mặc Tấn Giang VIP2016-03-23 kết thúc Cố Minh Dịch đời trước là cái ăn chơi ...

Đọc tiếp »
Wednesday, March 23, 2016
Thiên tài thầy thuốc trọng sinh mười tám tuổi - Cảnh Uyên

1:58:00 AM
1

Thiên tài thầy thuốc trọng sinh mười tám tuổi 天才医生重生十八岁 Thiên tài y sinh trọng sinh thập bát tuế Tác giả: Cảnh Uyên Tiêu Tương V...

Đọc tiếp »

.