!!

!!

ngôn tình đam mỹ

ngôn tình đam mỹ
Saturday, April 23, 2016
Công chúa tại thượng - Mã Hiểu Dạng

10:14:00 AM
2

Công chúa tại thượng 公主在上 Tác giả: Mã Hiểu Dạng ( 马晓样 ) Tấn Giang kim bài VIP2016-04-13 kết thúc Văn án Âu Dương Dạ bị n...

Đọc tiếp »
Hầu môn có hỉ - Nhất Lịch Sa

9:19:00 AM
1

Hầu môn có hỉ 侯门有喜 Hầu môn hữu hỉ Tác giả: Nhất Lịch Sa ( 一砾沙 ) Tấn Giang kim bài đề cử VIP2016-04-18 kết thúc Văn án Hạ ...

Đọc tiếp »
Tướng quân gia tiểu kiều nương - Nữ Vương Bất Tại Gia

9:05:00 AM

Tướng quân gia tiểu kiều nương 将军家的小娇娘 Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia Tấn Giang kim bài đề cử siêu cao nhân khí VIP2016-04-01 kết...

Đọc tiếp »
Thịnh sủng như ý - Phi Dực

8:55:00 AM
1

Thịnh sủng như ý 盛宠如意 Tác giả: Phi Dực ( 飞翼 ) Tấn Giang kim bài VIP2016. 04. 14 kết thúc Trước mặt bị cất chứa số: 11213 văn c...

Đọc tiếp »
Thursday, April 14, 2016

.